Enerji Sektöründe Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı 2022

Enerjisa Üretim tarafından fiziksel varlık yönetimi konusundaki çalışmaların sektöre katkılarını ortaya koymak ve diğer paydaşlar arasında bilgi birikimini sağlamak üzere bu yıl 2.si düzenlenecek Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı, 8 - 9 Aralık'ta sürdürülebilirlik temasıyla İstanbul'da gerçekleşti.

Sürdürülebilirlik Stratejisi : ESG Perspektifi

İklim değişikliği yaşam biçimimizi, iş yapış biçimlerimize etkisinin yanısıra yeşil mutabakat gibi iş dünyasının çalışma şekillerini etkileyecek gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. Özellikle finans dünyasının yeşil dönüşümdeki önemi ve bununla birlikte yenilenebilir enerji projelerinin finansman ihtiyacı üzerinde durulmuştur.


Güneş Enerjisi Santrallerinin Operasyonel Sürdürülebilirliği ve Geleceği

Enerji sektörünün dönüşümünde önemli rol oynayan güneş enerjisi santrallerinden yaşam ömrü boyunca maksimum değer eldesinin tüm yönleriyle konuşulduğu panelde; güneş enerjisi santrallerinin dizayn ve fizibilite çalışmaları, kurulumu ve bu süreçte dikkat edilecek unsurlar, santralin verimli ve yüksek emreamadelik sağlaması için kurulması gereken işletme ve bakım stratejileri ile ömrünü doldurmuş santralleri yeniden kazanmak için sağlanabilecek yaklaşımlar üzerinde durulmuştur.


İklim Krizinin Boyutlarını Anlamak: COP27 Çıktılarının Değerlendirilmesi

COP27’nin çıktılarının değerlendirilerek özellikle, COP27’nin en temel tartışması olan “kayıp ve hasarlarla” ilgili özel bir fon oluşturulması, Fosil Yakıtlar Tartışmasının devam ettiği, Türkiye’nin güncellenmiş iklim hedefi değerlendirildi.


Enerji Piyasasına Makro Ekonomik Bakış

Sürdürülebilirlik ile evrilen enerji sektöründe bu dönüşüm ile sektör oyuncularının iş yapış biçiminde göz önünde bulundurması gereken yeni konular ile oyuncuların sunduğu çeşitli iş modelleri sunumda anlatılmıştır.


Yeşil Enerji Dönüşümünde Finansman, Yatırım ve Tedarik Çözümleri

Panele konuk konuşmacı olarak yeşil enerji dönüşümünde aktif rol alan yatırımcı şirket, ana tedarikçi ve finansman şirketlerden yetkililer katılım sağlamıştır. Panelde yenilenebilir enerji yatırımlarının gerçekleşmesi için belirsizliklerin giderilmesi gerektiği ve bu sürecin kamu ve özel sektör birlikte çalışarak geliştirilecek modeller üzerinden yasal süreçlerin de dahil edilerek gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.


Sürdürülebilirlik Odaklı Tedarik Yönetimi

Şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuğunda en önemli dönüşümlerden birinin yaşanacağı tedarik ve satın alma departmanlarında bu konunun nasıl ele alındığı otomobil parça üretimi, rüzgar türbini üretimi ve havayolu taşımacılığının önde gelen yöneticileriyle tartışılmıştır.


Sürdürülebilirliğe İlham Verenler

Zorlu Enerji, Sanko Enerji ve Enerjisa Üretim’in sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmalar ve iyi örnekler konusunda bilgi verildi.


Enerji Sektöründe Yeşil Hidrojen ile Gelecek Sürdürülebilir Dönüşüm

Enerji sektörünü karbonsuzlaştırma konusunda en çok gelecek vaat eden teknolojilerden biri olarak kabul edilen yeşil hidrojen ile ilgili gelişmeler, enerji üretim sektörü, sınai gaz üretim ve dağıtım sektörü, akademik camia ve kamu kuruluşlarından paydaşlarının yer aldığı değer zincirinin önemli temsilcileri tarafından tartışılmıştır.


Dijitalleşme Sayesinde Artan Yetkinlikler: Elektrik Santrallerinde Performans Yönetimi

Konuşmacılarımız Enerjisa Üretim Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Genel Müdür Yardımcısı Ali İnal ve Hidroelektrik Santraller ve Teknik Destek Direktörü Alper Serçe, gerçekleştirdikleri sohbette öncelikle dijitalleşme sayesinde artan veri analizi yetkinliklerinin iş modellerine yansıtılabilmesi için gerekli veri alt yapısı, veri kültürü hakkında bilgi vermiş, sonrasında artan veri miktarı ve veri analiz yetkinlikleri sayesinde günümüzde ve gelecekte varlık yönetiminde bizleri nasıl bir dünyanın beklediği konusunda bilgi vermişlerdir.”


Sürdürülebilirlik Yaklaşımları

İklim değişikliğinin ekonomik etkileri, hiç bir şey yapılmaması durumunda ekonomilere etkileri, azaltım ve uyum konusunda neler yapılabileceği, Societal Well-being'in önemi konularında yapılan çalışmalara yönelik değerlendirmede bulunuldu.


Sigorta Sürecine Değer Katan Fiziksel Varlık Yönetimi Yaklaşımları

Konuk konuşmacı olarak sigorta sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren lider konumdaki şirketlerden katılımın olduğu bu seneki panelimizde Fiziksel Varlık Yönetimi uygulamalarının, bir risk yönetim şekli olan sigortaya olan katkıları geniş bir perspektiften tartışılmıştır.