Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı 2023

Enerjisa Üretim tarafından Fiziksel Varlık Yönetimi konusundaki çalışmaların sektöre katkılarını vurgulamak ve diğer paydaşlar arasında bilgi birikimi sağlamak üzere Afet ve Kriz Yönetimi temasıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlenecek Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı 12 Aralık 2023 tarihinde Sabancı Center’da gerçekleşecek.

Kriz Durumlarında Sigorta Yönetimi

11:10-12:00

Kriz durumlarında sigorta yönetimi konulu panelimizde; doğal afet sigortaları, risk değerlendirme süreçleri ve sigortanın risk yönetimi süreçlerindeki rolünü kapsayacak konular ele alınacak.


Kriz sırasında neler öğrendik?

13:00-13:50

Bu panel, Enerjisa Üretim’in 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin etkileriyle başa çıkmak için izlediği süreçten hareketle, kriz yönetimini etkili kılan, insani, teknik, idari ve örgütsel aksiyonları tartışmaya açacaktır. Bu kapsamda krizlere hazırlıklı olmak, “fiziksel varlık” ve “insan varlığı”nın korunmasına bakış, holding ve alt kuruluşları arasındaki koordinasyon ve karşılıklı destek, karar verme yetkinliğine ve yetkisine sahip kişilerin kriz masasında olmasının, hızlı karar almanın kritik rolü ve kriz öncesi-anı-sonrası yerel aktörlerle kurulmuş olan sosyal bağların ve işbirliğinin önemi üzerinde durulacaktır.


İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi

15:00-15:50

Panelimizde konuklarımızın tecrübeleri ışığında iş sürekliliğinin önemi, kriz yönetiminin dinamikleri, iletişim stratejisinin ve metodolojisinin oluşturulmasının gereklilikleri üzerinde durulacaktır.