Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı 2023

Enerjisa Üretim tarafından Fiziksel Varlık Yönetimi konusundaki çalışmaların sektöre katkılarını vurgulamak ve diğer paydaşlar arasında bilgi birikimi sağlamak üzere Afet ve Kriz Yönetimi temasıyla 12 Aralık 2023 tarihinde 3. Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansımızı Sabancı Center’da gerçekleştirdik.

Kriz Yönetiminde İyi Uygulamalar

09:10-10:00

Bu panelimizde, Türkiye ve Japonya arasındaki deprem felaketlerini önlemeye yönelik farklılıklar ve Türkiye'de yapılması gereken çalışmalardan bahsedildi.


Proses Güvenliği Yaklaşımları

10:10-11:00

Bu panelde, proses güvenliği alanında uzman üç konuşmacımız ile birlikte kritik mevzuat konularını, varlık bütünlüğünü, tehlike analizi tekniklerini ve etkin olay araştırma yöntemlerini konuştuk. Panelde, işletmelerin proses güvenliğini sağlamak için uyguladıkları sistemlerin kurulumu ve yönetimi üzerinde duruldu.


Kriz Durumlarında Sigorta Yönetimi

11:10-12:00

Kriz durumlarında sigorta yönetimi konulu panelimizde; doğal afet sigortaları, risk değerlendirme süreçleri ve sigortanın risk yönetimi süreçlerindeki rolünü kapsayacak konular ele alındı.


Kriz sırasında neler öğrendik?

13:00-13:50

Bu panelde Enerjisa Üretim’in 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin etkileriyle başa çıkmak için izlediği süreçten hareketle, kriz yönetimini etkili kılan, insani, teknik, idari ve örgütsel aksiyonları tartışmaya açıldı.


Konuk Konuşmacı

14:00-14:50

İş yerlerinde afet ve acil durum yönetimi, bir dizi adımdan oluşan bir planlı hazırlık sürecini içerir. Bu sürecin ilk adımı, acil durum ekiplerinin oluşturulmasıdır.


İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi

15:00-15:50

Panelimizde konuklarımızın tecrübeleri ışığında iş sürekliliğinin önemi, kriz yönetiminin dinamikleri, iletişim stratejisinin ve metodolojisinin oluşturulmasının gereklilikleri üzerinde duruldu.


PROAKTİF TEHDİT TESPİTİ VE SİBER ÇEVİKLİK

16:00-16:30

Etkinliğimizde, OT/EKS siber güvenliği konusunda derin bir değerlendirme sunacak ve organizasyonların hızla evrilen tehditlere karşı esnek bir yaklaşım sergileyebilmesi için pratik yöntemleri ele aldık.


OT Siber Güvenlik Krizi

16:30-17:00

Enerji Tesisleri Kritik Altyapılar olarak adlandırılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde (EKS) dijital dönüşüm ve yenilikçi yüksek teknolojilerle birlikte çağımızın en değerli veri kaynaklarından biri haline gelen Operasyonel Teknoloji (OT) Sistemlerinin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda anahtar rolleri olan Siber Güvenlik ve Varlık Yönetiminin önemi ele alındı.