Günümüz dünyasında yaşanan siyasal belirsizlikler, ekonomik dalgalanmalar, iklim değişikliğinden kaynaklı öngörülemeyen doğa olayları ve deprem gibi afetler, salgınlar, dijital dönüşümün yarattığı üretim süreçlerindeki değişiklikler, artan çalışan talepleri ve müşteri beklentileri, sosyal ve çevresel faktörler işletmeler için değişken, belirsiz ve karmaşık bir ortamın oluşmasına neden olmakta ve işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve rekabet güçlerini tehdit etmektedir. İş sürekliliğinin temel hedefi olan işletmelerin devamlılığı için kritik süreçlerin kesinti sonrasında devam ettirilmesi temelinde, operasyonel dayanıklılık, olay öncesi risk yönetimi ve olay anı ve sonrasını kapsayan kriz yönetimi ve iletişim metodolojisi ön plana çıkmaktadır.

Panelimizde konuklarımızın tecrübeleri ışığında iş sürekliliğinin önemi, kriz yönetiminin dinamikleri, iletişim stratejisinin ve metodolojisinin oluşturulmasının gereklilikleri üzerinde duruldu.

Konuşmacılar

Ethem Babiloğlu

Ethem Babiloğlu

Enerjisa Üretim - Risk Kültürü Lideri

Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Çisil Sohodol

Prof. Dr. Çisil Sohodol

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi - Sosyal Etki ve Sorumluluk Direktörü

Detaylı Bilgi
Mesut Demirbilek

Mesut Demirbilek

Kurucu & Genel Müdür - MY Security Analytics

Detaylı Bilgi
Özgüven Saymaz

Özgüven Saymaz

İş Sürekliliği Bölümü Grup Müdürü - DenizBank

Detaylı Bilgi