Açılış Konuşması

Konferansın gerçekleştirildiği Spektrum Akademi’nin bilgilerin keşfedildiği ve keyifle paylaşıldığı bir yer olarak tasarlandığı belirtilerek konferansın “Fiziksel Varlık Yönetimi” açısından sağlayabileceği kazanımlardan ve bu 2 günde elde edilecek çıktılara değinilmiştir.


Elektrik Üretiminde Fiziksel Varlık Yönetiminin Önemi

Elektrik üretim sektöründe fiziksel varlık yönetiminden beklentinin, kurumsal kaynak yönetiminden fiziksel varlık yönetimi performansı yönetimine evrilmesi ile birlikte, risk, olay ve toparlanma yönetimini kapsaması üzerinde durulmuştur.


Varlık Yönetimi Yaklaşımı

Fiziksel varlıkların hizmet ettiği amacın ortaya konularak bunun görevleri, oluşturulan strateji, ortaya koyduğu değer ile bunun paydaşlara sunumunun döngüsel olarak nasıl işlediği anlatılmıştır.


Operasyon Ve Optimizasyonun Merkezi: Senkron

Enerjisa Üretim’ in kurmuş olduğu Merkezi İşletme, Kontrol, İzleme ve Geliştirme departmanının kuruluş kararının nasıl alındığı, hangi işlevleri gerçekleştirdiği ve organizasyona sunduğu değerden bahsedilmiştir.


Fiziksel Varlık Yönetim Sisteminde Akademik Çalışmalar Paneli

Fiziksel varlık yönetim sistemi konusunda yürütülen akademik çalışmaların gelişim süreci ve bunların sektörlere olan etkileri üzerinde durulmuştur.


Dijital İkize Giden Yolculukta Fiziksel Varlık Yönetimi Verilerinin Analizi

Panel, son zamanlarda gündemde olan dijital ikiz kavramını, dizayn aşamasından başlayıp fiziksel varlıkların operasyon ve bakımından elde edilen ham verilerin toplanmasıyla devam eden sürecin sanal ortamda mevcut ekipman veya sistemlerin sanal ikizlerinin oluşturulması ile ilgili çalışmaları ve alınan aksiyonları konu almıştır.


Varlıkların Yönetiminde Standardizasyonun Etkisi Ve Iso55001 Prensiplerinin Uygulanması

ISO 55001 Varlık Yönetimi standardına kurumların hangi kapsamda neden ihtiyaç duyduğu ile başlayan sunumda; standardın bütünsel yaklaşım kapsamında strateji ve faaliyet uyumluluğu, optimum maliyet ve fayda dengesi ile birlikte değişim yönetiminin bütüncül yaklaşımı sayesinde etkin kaynak yönetimi, şeffaflık ve kurumsal tutarlılık sağladığının üstünde durulmuştur.


Üretim Santrali Filolarında Ekipman & Kritiklik Analizi

Enerjisa Üretim bünyesindeki 16 Hidroelektrik santrali kapsayan öngörülebilir ve optimize edilmiş bakım stratejisi için gerçekleştirilen Hubble projesinin detayları konusunda bilgi verilmiştir.


İnşaat Varlıklarının Güvenirlik Merkezli Bakımları

Panelde mekanik, elektrik ve elektronik ekipmanlara kıyasla izleme teknolojileri daha sınırlı olan inşaat varlıklarında bu bakım stratejisinin farklı endüstriyel yapılarda nasıl yürütüldüğü üzerinde paylaşımlarda bulunulmuştur.


COVID-19 Döneminde Elektrik Üretimi

Dünyayı 2019 Aralık ayından beri etkisi altına alan COVID19 pandemisi emek yoğun sektörlerden biri olan elektrik üretimini de yakından etkilemiştir. İşletme ve bakım stratejisi, çalışma kültürü üzerine değişimler gerektiren bu süreçte farklı teknolojilerden elektrik üreten sektörün üç önemli temsilcisinin aldığı aksiyonlar, geliştirdiği uygulamalar ve bu dönemde alınan dersler özelinde tartışılmıştır.


Hidrojenin Enerji Sektörünü Karbonsuzlaştırmadaki Yeri

İklim krizi çerçevesinde karbonsuzlaşma hedefleri arasında kritik bir rolü olması beklenen hidrojen elde etme ve kullanma üzerine gerçekleştirilen sunumda geçmişten günümüze yapılan çalışmalar gerçekleştirilen oturumda yer almıştır.


Sürdürülebilir Operasyon Ve Yüksek Emreamadelik İçin Bakım Planlama

Panelde günlük bakım planlamadan, birkaç yılı kapsayan büyük bakım planlamasına kadar süreçlerin, enerji sektörünün önde gelen organizasyonları tarafından nasıl yönetildiği ve bu alanda sağlanan gelişmeler konu alınmıştır.


Hidroelektrik Santralleri İkaz Sistemi Arızaları Kök Neden Analizi Ve Sistem İyileştirmeleri

Enerjisa Üretim hidroelektrik santraller portföyünde bulunan Çambaşı Santrali’ nde 2020 Nisan ayında üst üste gelen ikaz sistemi arızalarının teknik olarak incelenmesi, verilerin analiz edilmesi ve aksiyon belirleme sürecini konu alan sunum yapılmıştır.


Tufanbeyli Santrali Og Hücreleri Kesici Sürme Mekanizması İmalatı & Uygulaması

Orta Gerilim Hücre manevralarının daha emniyetli hale getirilebilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde önem arz eden bir konudur. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada, Tufanbeyli Santralinde bulunan Orta Gerilim Hücrelerinde manevra durumunda kesici sürme mekanizmasına ulaşımı sağlayan krank yuvasının kontrol edilebilir hale gelmesi sağlanmıştır.


İklim Değişikliği Ve Denizler

Özellikle 2020 yazında sıklıkla gündeme gelen ve deniz kenarındaki elektrik üretim santralini etkileyen müsilaj problemi ile birlikte iklim değişikliğinin denizleri nasıl etkilediği gözler önüne serilmiştir.


Rüzgar Santralleri Türbin Kanat Kontrolleri Ve Optimizasyonu

Operasyon sürekliliğinin sağlanması için de santralin en önemli bileşenlerinden biri olan türbin kanatlarının yakından izlenmesi, hasar durumunun gözlenmesi oldukça önemlidir. Panelde türbin kanatlarının telefoto lens ile görüntülerinin alınması ve bu görüntülerin işlenmesi konularına değinilmiştir.


Doğalgaz Santralleri Buhar Türbini Devreye Alma Süresini Kısaltarak Verimliliğe Ve Sürdürülebilirliğe Katkı

Bandırma Doğal Gaz santrallerinin devreye alma sürecinin titizlikle incelenerek, 2 yıl içerisinde sağlanan %35.2 oranda iyileşmenin detaylarına değinilmiştir.