Varlıkların Yönetiminde Standardizasyonun Etkisi Ve Iso55001 Prensiplerinin Uygulanması

ISO 55001 Varlık Yönetimi standardına kurumların hangi kapsamda neden ihtiyaç duyduğu ile başlayan sunumda; standardın bütünsel yaklaşım kapsamında strateji ve faaliyet uyumluluğu, optimum maliyet ve fayda dengesi ile birlikte değişim yönetiminin bütüncül yaklaşımı sayesinde etkin kaynak yönetimi, şeffaflık ve kurumsal tutarlılık sağladığının üstünde durulmuştur. Yönetim sisteminin ana bileşenleri ve kurulan sistemin işleyiş mekanizmalarına değinilmiştir. Bu işleyiş mekanizmasında bulunan Organizasyon & İnsan, Strateji & Planlama, Operasyon & Bakım, Risk & Gözden Geçirme fonksiyonlarının işlevlerinin üzerinden geçilmiştir. Sunumun son kısmında sistemin kullanımı ve şirketlere faydaları konusunda dünyadan örnekler sunulmuştur.

Konuşmacılar

Eyüp Hamdi Kabasakal

Eyüp Hamdi Kabasakal

Teknik Müdür, ICAS Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş.

Detaylı Bilgi