Konferansın gerçekleştirildiği Spektrum Akademi’nin bilgilerin keşfedildiği ve keyifle paylaşıldığı bir yer olarak tasarlandığı belirtilerek konferansın “Fiziksel Varlık Yönetimi” açısından sağlayabileceği kazanımlardan ve bu 2 günde elde edilecek çıktılara değinilmiştir.

Enerji sektöründe özellikle 1990lı yıllardan itibaren olan gelişmeler, bu gelişmelerin sektöre ve yatırımlara etkileri ile birlikte fiziksel varlık yönetiminin önemi üzerinde durulmuştur. Sektördeki yıkıcı dönüşümün 4 bacağı olan dijitalleşme, libarelleşme, karbonsuzlaşma ve merkezsizleşme ile fiziksel varlık yönetimindeki değişim ve oluşan beklentilerin özellikle sektör paydaşlarının ortak platformda bilgi alışverişi ortamını neden gerektirdiği ve konferanstan beklentilere değinilmiştir.

Konuşmacılar

Ayhan Özyıldız

Ayhan Özyıldız

Termik Santraller Direktörü, Enerjisa Üretim

Detaylı Bilgi
Murat Eröz

Murat Eröz

Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Lideri, Enerjisa Üretim

Detaylı Bilgi