Elektrik üretim sektöründe fiziksel varlık yönetiminden beklentinin, kurumsal kaynak yönetiminden fiziksel varlık yönetimi performansı yönetimine evrilmesi ile birlikte, risk, olay ve toparlanma yönetimini kapsaması üzerinde durulmuştur. Yıl içerisinde yaşanan orman yangınları ve sel felaketleriyle birlikte, fiziksel varlık yönetiminde koordine felaket yönetiminin de gündeme geldiği belirtilmiştir. Dijitalleşme ile siber güvenlik faaliyetlerinin de fiziksel varlık yönetiminin bir boyutu haline getirilmesi ve endüstriyel IoT cihazlarının planlamanın içerisine dahil edilmesi sonucu izleme ve analiz kabiliyetinin artmasının gündeme geldiği belirtilmiştir. Tüm bu gelişmeler ve büyük boyutta üretilen veri ile bu metanın da bir varlık olarak ön plana alınması gelişmelerine değinilmiştir.

Konuşmacılar

Cem Aşık

Cem Aşık

Başkan, Elektrik Üreticileri Derneği

Detaylı Bilgi