Fiziksel varlıkların hizmet ettiği amacın ortaya konularak bunun görevleri, oluşturulan strateji, ortaya koyduğu değer ile bunun paydaşlara sunumunun döngüsel olarak nasıl işlediği anlatılmıştır.

Özellikle toplum ve çevre konusundaki son gelişmeler ve hassas noktalar göz önünde bulundurulduğunda varlıkların işletilmesi ve bunun için alınan yatırım kararları günden güne değişmiştir. Varlık Yönetimi Sisteminin uygulanması ile varlıklardan elde edilen değerin ve olgunlaşmanın yıllar boyunca hızla arttığı gösterilmiştir.

Özellikle İngiltere’de demiryolu, elektrik ve gaz dağıtım sektöründeki şirketlerin gönüllülükle uyguladığı bu sistematik yaklaşımın, düzenleyici kuruluşların regülasyon ve teşvik mekanizmaları sayesinde olgunluk seviyelerine olan katkılarına değinilmiştir. Varlık Yönetiminde elde edilebilecek olgunluğa etkisi olan üç tane kriterden bahsedilmiştir: Sistemlerin kritikliği, varlık portföyünün ölçeği ve kompleksliği ve sektörün volatilitesi. Tüm bu çalışmaların bütününde IAM topluluğunun aldığı görev ve sunduğu ağın organizasyonlara faydası üzerinde durulmuştur.

Konuşmacılar

Andy Watts

Andy Watts

Yönetici Genel Müdür, Varlık Yönetimi Topluluğu

Detaylı Bilgi