Endüstriyel tesislerde yaygın olarak uygulamaları bulunan kestirimci ve önleyici bakım konseptinin temelinde bu varlıkları izleyebilmek ve elde edilen verileri değerlendirebilmek yatmaktadır. Panelde mekanik, elektrik ve elektronik ekipmanlara kıyasla izleme teknolojileri daha sınırlı olan inşaat varlıklarında bu bakım stratejisinin farklı endüstriyel yapılarda nasıl yürütüldüğü üzerinde paylaşımlarda bulunulmuştur. Tüm bu konseptin rafinerideki inşaat varlıklarında, hidroelektrik santrallerde barajlarda ve maden sahasının bütününde jeolojik olarak hayata geçirilmesi sürecinde nasıl bir insan kaynağı ve teknolojiden yararlanıldığı konularına ve detaylarına değinilmiştir. Yasal zorunluluk olmadan hayata geçirilen bu faaliyetlerde sektördeki öncü rolü ile iki paydaşın regülasyonlar ve standartlar konusundaki beklentileri de ortaya konulmuştur. Panelde son olarak teknolojik gelişmelerin bu çalışmalar kapsamında kısa ve uzun vadede sağlayabileceği etki ve faydalar ortaya konulmuştur.

Konuşmacılar

Zülküf Rohat Palaoğlu

Zülküf Rohat Palaoğlu

Merkez Atölyeler Başmühendisi, TÜPRAŞ

Detaylı Bilgi
Kemal Tuncer

Kemal Tuncer

Yapım İşleri ve Baraj Emniyeti Çözüm Ortağı,Enerjisa Üretim

Detaylı Bilgi
Arif Aydın

Arif Aydın

Jeolojik Risk Yönetimi Eksperi, Enerjisa Üretim

Detaylı Bilgi
Ersöz Erdoğan

Ersöz Erdoğan

Yapım İşleri ve Baraj Emniyeti Mentörü, Enerjisa Üretim

Detaylı Bilgi