İş yerlerinde afet ve acil durum yönetimi, bir dizi adımdan oluşan bir planlı hazırlık sürecini içerir. Bu sürecin ilk adımı, acil durum ekiplerinin oluşturulmasıdır. Ardından, tehlike ve risk analizi yapılır ve zarar azaltma önlemleri planlanır. Dördüncü adımda, komuta ve acil durum servisleri belirlenirken, beşinci adımda prosedürler ve talimatlar oluşturulur. Altıncı adımda personel eğitimi ve tatbikatlar düzenlenirken, yedinci adımda iş yerinde yardımlaşma ve dayanışma ön plandadır. Son olarak, sekizinci adımda acil durum malzemeleri tedarik edilir ve plan yazılır. Bu süreç, iş yerlerinin afet ve acil durumlarla başa çıkma kapasitelerini artırmaya yönelik kapsamlı bir yaklaşımı temsil eder.

Konuşmacılar

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

Afet Yönetimi Enstitüsü

Detaylı Bilgi